Tạm ứng cổ tức là gì? Có nên tạm ứng cổ tức trước hay không?

Tạm ứng cổ tức là một hình thức chi trả lợi nhuận cổ tức khá đặc biệt cho các nhà đầu tư. Vậy tạm ứng cổ tức là gì? Khám phá ngay cùng VTrade nhé!

Tạm ứng cổ tức là gì? Có nên tạm ứng cổ tức trước hay không?
Vtrade Author

12:40, 11/04/2024

95

VIEW

Hoạt động doanh nghiệp thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông thường được diễn ra trước khi kết thúc năm tài chính. Vậy tạm ứng cổ tức là gì? Nhà đầu tư có nên đăng ký nhận khoản lợi tức ứng trước không? Cùng VTrade tìm hiểu chi tiết về hình thức chi trả cổ tức đặc biệt này nhé!

Tạm ứng cổ tức là gì?

Tạm ứng cổ tức là việc các cổ đông (cá nhân/tổ chức) của công ty cổ phần yêu cầu nhận trước một phần hoặc toàn bộ lợi tức theo phần trăm giá trị cổ tức mà họ sẽ được nhận, vì một số lý do nhất định. 

Hiểu đơn giản, ứng trước cổ tức là việc cổ đông nhận trước phần lợi nhuận mà dáng ra họ sẽ được nhận theo thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

tạm ứng cổ tức là gì

Tạm ứng cổ tức là gì?

Hoạt động tạm ứng lợi tức diễn ra khá phổ biến bởi theo bản chất, cổ tức đại diện cho quyền lợi của cổ đông. Cho nên, việc mong muốn được tạm ứng trước lợi tức là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Mục đích của việc tạm ứng cổ tức

Hoạt động ứng trước cổ tức được thực hiện nhằm thu về các khoản lợi nhuận cho giá trị “tạm ứng” đó. Thông qua việc tạm ứng, công ty sẽ có thêm nguồn vốn để phục vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô,... tạo cơ hội phát triển và gia tăng tỷ lệ sinh lời.

tạm ứng cổ tức

Mục đích của việc ứng trước cổ tức.

Quy trình tạm ứng cổ tức

Căn cứ pháp lý theo quy định tại khoản 4, điều 135 của Bộ luật Doanh nghiệp năm 2020, quy trình tạm ứng lợi tức gồm 5 bước:

 • Bước 1: Tạm ứng lợi tức chỉ được xảy ra nếu doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện các bước tiếp theo.
 • Bước 2: Hội đồng quản trị kiến nghị tạm ứng lợi tức, xác định giá trị phần trăm cổ tức chi trả, thời hạn và thủ tục nhận lợi tức. 
 • Bước 3: Doanh nghiệp trích một phần lợi nhuận sau thuế để chi trả lợi tức tạm ứng cho nhà đầu tư. Ban lãnh đạo doanh nghiệp sẽ thống nhất chi tiết, cụ thể về tổng số tiền, hình thức và tỷ lệ cổ tức được tạm ứng. Cụ thể, Cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường sẽ được triệu tập nhằm thảo luận và đưa ra quyết định thống nhất các vấn đề sau:
  • Mức chi trả cổ tức cho từng loại cổ phần.
  • Thời gian chi trả với hạn trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần thanh toán lợi tức.
  • Thủ tục, cách thức chi trả.
  • Việc ứng trước cổ tức năm và phải trả ngay trước thời điểm nào.
  • Giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc trên.
 • Bước 4: Gửi thông báo về việc ứng trước cổ tức đến cổ đông thông qua địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký chậm nhất tối đa 15 ngày trước khi thực hiện tạm ứng.
 • Bước 5: Thực hiện tạm ứng cổ phiếu, cam kết chi trả đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội cổ đông thường niên.
hạch toán tạm ứng cổ tức

Quy trình hạch toán tạm ứng cổ tức.

Điều kiện để doanh nghiệp tạm ứng cổ tức

Điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tạm ứng cổ tức:

 • Quy định pháp luật: Tuân thủ các điều kiện, quy định do Cơ quan Quản lý tài chính hoặc các cơ quan liên quan khác ban hành, bao gồm quy định về kế toán, quản lý, pháp lý, tài chính,...
  • Hoàn thành nghĩa vụ thuế và những nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật: Đóng thuế giúp xác định rõ mức lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Nếu không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế, khoản lợi nhuận không được xem là lợi tức. 
  • Thanh toán đủ các khoản nợ và những nghĩa vụ tài sản đến hạn khác sau khi trả hết số cổ tức đã định: Bắt buộc thanh toán tất cả khoản vay trong quá trình vận hành.
  • Thực hiện trích lập quỹ công ty, bù đắp đủ lỗ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty: Lợi nhuận dư ra sau khi nộp quỹ công, thanh toán các khoản lỗ mới được chia cổ tức cho cổ đông.
 • Tình hình tài chính ổn định: Chi trả lợi tức tạm ứng chỉ được thông qua nếu doanh nghiệp có tình hình tài chính ổn định và đủ lợi nhuận để hỗ trợ cổ đông.
 • Quyết định của Đại hội cổ đông hoặc Hội đồng quản trị: Đánh giá tình hình tài chính, lợi nhuận và các yếu tố khác trong cuộc họp chính thức để thông qua quyết định tạm ứng. 
 • Ngày ghi danh cổ đông: Đảm bảo chỉ những cổ động đã đăng ký trong danh sách tại ngày ghi danh mới có quyền nhận tạm ứng lợi tức.
 • Thời gian thực hiện: Tuân thủ thời gian tạm ứng theo quy định và thông báo rõ ràng đến cổ đông.
tạm ứng cổ tức hạch toán

Điều kiện tạm ứng cổ tức hạch toán.

Ý nghĩa của tạm ứng cổ tức của doanh nghiệp

Ứng trước cổ tức có ý nghĩa quan trọng không chỉ với cổ đông mà còn với toàn bộ doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Biện pháp hỗ trợ tài chính cho các cổ đông: Nhờ việc được nhận tiền sớm hơn, họ có thể sử dụng khoản này vào đầu tư hoặc thực hiện các mục tiêu khác. Đặc biệt hữu ích với những người đang cần tiền ngay lập tức để giải quyết vấn đề tài chính cá nhân hay đầu tư các cơ hội khác.
 • Đánh giá thực lực tài chính của doanh nghiệp: Chỉ khi công ty có lợi nhuận và dư địa tài chính vững chắc thì hoạt động tạm ứng lợi tức mới được diễn ra. Điều này thể hiện sự thịnh vượng, đáng tin cậy về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Quản lý dòng tiền: Là cách để công ty điều tiết dòng tiền. Cổ đông được trả trước lợi tức trong khi công ty vẫn duy trì được lượng tiền mặt cần thiết để đầu tư kinh doanh.
 • Tạo lòng tin và trợ giá cổ phiếu: Trả trước lợi tức ghi nhận dấu hiệu tích cực về doanh nghiệp, tạo sự tin tưởng và uy tín cho nhà đầu tư. Điều này cũng có thể ảnh hưởng tích cực đến thị giá cổ phiếu .
 • Cạnh tranh trong việc thu hút cổ đông: Là yếu tố giúp thu hút thêm cổ đông hoặc giữ chân các cổ đông hiện hữu. Nhiều nhà đầu tư có xu hướng ưa thích các công ty trả cổ tức thường xuyên hơn bởi vậy tạm ứng là một cách hữu hiệu để thu hút sự quan tâm của họ.
định khoản tạm ứng cổ tức

Ý nghĩa của tạm ứng cổ tức của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư có nên tạm ứng cổ tức trước hay không?

Nhận khoản ứng trước cổ tức đem lại cho nhà đầu tư nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Do vậy, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký nhận tạm ứng. 

Lợi ích khi nhận tạm ứng cổ tức

Nhận khoản ứng trước cổ tức đem lại cho cổ đông nhiều lợi ích như:

 • Rút ngắn thời gian, có thể thu được cổ tức sớm hơn mà không cần chờ đến cuối năm.
 • Có thể tin tưởng vào sự uy tín và triển vọng phát triển kinh doanh trong tương lai.
 • Khuyến khích cổ đông nắm giữ cổ phiếu lâu dài thay vì bán ra và chốt lời trong ngắn hạn.
 • Tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, thu hút nhà đầu tư mới. 
tạm ứng cổ tức là gì

Lợi ích khi nhận định khoản tạm ứng cổ tức.

Rủi ro khi nhận cổ tức tạm ứng

Một vài rủi ro khi nhận cổ tức được tạm ứng:

 • Làm giảm dòng tiền, ảnh hưởng đến khả năng kinh doanh và các triển vọng phát triển, đầu tư của công ty.
 • Rất dễ hiểu lầm nếu việc chi trả khoản cổ tức tạm ứng không được công bố rõ ràng, minh bạch, công khai.
 • Gây ra rủi ro nếu kết quả kinh doanh thực tế thấp hơn so với kỳ vọng dự kiến.
 • Có nguy cơ phải hoàn trả lại khoản cổ tức tạm ứng nếu lợi nhuận sau thuế thực tế thấp hơn dự kiến.
tạm ứng cổ tức

Rủi ro khi nhận cổ tức tạm ứng.

Tác động của tạm ứng lợi tức đến thị trường tài chính

Một số tác động của cổ tức tạm ứng đến thị trường tài chính:

 • Ảnh hưởng tích cực đến thị giá cổ phiếu: Các thông tin về việc doanh nghiệp tạm ứng cổ phiếu thường tạo nên tín hiệu tích cực, khiến giá cổ phiếu tăng do nhận thấy tiềm năng trong kết quả hoạt động kinh doanh, sản xuất.
 • Tiềm ẩn rủi ro cho các nhà đầu tư: Động thái chi trả lợi tức tạm ứng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro nếu giá cổ phiếu giảm mạnh, lợi nhuận không đáp ứng được kỳ vọng.
 • Tăng thanh khoản cho cổ phiếu: Chi trả cổ tức làm tăng lượng tiền mặt, qua đó làm tăng thanh khoản cho cổ phiếu.
 • Tăng sức hấp dẫn cho thị trường chứng khoán: Làm thị trường chứng khoán thêm sôi động và hấp dẫn hơn.
 • Thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư: Thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cổ tức và các nhà đầu tư giá trị.
hạch toán tạm ứng cổ tức

Tác động của khoản ứng trước cổ tức đến thị trường tài chính.

So sánh tạm ứng cổ tức và cổ tức thường

Cổ tức tạm ứng và cổ tức thường là hai công cụ tài chính hoàn toàn khác nhau. Cùng tham khảo bảng so sánh sau:

Tiêu chí

Tạm ứng cổ tức

Cổ tức thường

Mức chi trả

Thấp hơn so với cổ tức dự kiến thanh toán cuối năm

Mức chi trả cao nhất có thể

Căn cứ xác định giá trị

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế đã được kiểm toán

Thời điểm chi trả

Giữa năm tài chính

Cuối năm tài chính

Tính chắc chắn

Không chắc chắn, có thể biến đổi

Chắc chắn hơn

Rủi ro

Nhiều rủi ro hơn dựa trên dự kiến kết quả kinh doanh

Mức rủi ro thấp hơn

Nhìn chung, tạm ứng lợi tức linh hoạt hơn so với cổ tức thường nhưng lại kém chắc chắn và chứa nhiều rủi ro hơn.

tạm ứng cổ tức hạch toán

So sánh tạm ứng lợi tức và cổ tức thường.

Kết luận

Trên đây, VTrade đã tổng hợp những thông tin chi tiết về tạm ứng cổ tức: ý nghĩa, lợi ích, rủi ro, điều kiện và quy trình ứng trước lợi tức của doanh nghiệp. Hoạt động ứng trước cổ tức mặc dù đem lại nhiều lợi ích nhưng cũng ẩn chứa không ít rủi ro, tác động trực tiếp đến sự phát triển của công ty trong tương lai. Do vậy, cần cẩn trọng kỹ lưỡng về quyết định tạm ứng dựa trên mức lợi nhuận và kế hoạch tài chính cụ thể.

Bài viết liên quan

Vtradetop.com
Liên hệ
Mail

VTrade là 1 trong các diễn đàn Forex lớn và uy tín nhất tại Việt Nam. Cập nhật tin tức 24h nhanh nhất từ thị trường tài chính thế giới: tiền tệ, ngoại hối, chứng khoán phái sinh quốc tế, chứng khoán Mỹ, crypto, chỉ số kinh tế, ngân hàng trung ương, vàng và dầu. Ngoài ra Vtrade là một trang web đánh giá sàn Forex, sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam và quốc tế tốt nhất. Thông qua những bài đánh giá sàn này sẽ giúp cho nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể trên con đường lựa chọn nơi đầu tư.

©2024 VTrade. All rights reserved.