Cổ đông cổ phiếu biểu quyết có quyền hạn và nghĩa vụ gì?

Cổ phiếu biểu quyết là một trong ba loại cổ phiếu ưu đãi quan trọng của doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu đặc điểm của cổ phiếu có quyền biểu quyết nhé!

Cổ đông cổ phiếu biểu quyết có quyền hạn và nghĩa vụ gì?
Vtrade Author

09:42, 22/04/2024

81

VIEW

Mỗi loại cổ phiếu được phát hành đều có đặc điểm, quy định về quyền và nghĩa vụ riêng cho chủ sở hữu. Vậy cổ phiếu biểu quyết là gì? Những đối tượng nào được sở hữu cổ phần biểu quyết? Chứng khoán vốn có quyền tham gia bỏ phiếu quy định quyền và nghĩa vụ thế nào với chủ sở hữu? Cùng VTrade tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau nhé!

Cổ phiếu biểu quyết là gì?

Cổ phiếu biểu quyết (Chứng khoán vốn có quyền tham gia bỏ phiếu/Voting Shares) là  cổ phiếu ưu đãi cho phép người sở hữu có nhiều quyền biểu quyết hơn so với cổ phiếu thông thường. 

Người sở hữu cổ phiếu biểu quyết sẽ có quyền đồng tình hoặc không đồng tình trước các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên (Theo quy định tại Khoản 28 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Cổ phiếu biểu quyết là một trong ba loại cổ phiếu chính, cho phép người sở hữu đưa ra các ý kiến về vấn đề trong doanh nghiệp thay vì biểu trưng cho giá trị sở hữu công ty thông thường. Tại mọi doanh nghiệp, một cá nhân muốn được bổ nhiệm vị trí trong Hội đồng quản trị bắt buộc phải được những người sở hữu cổ phần biểu quyết thông qua.

cổ phiếu có quyền biểu quyết là gì

Cổ phiếu có quyền biểu quyết là gì?

Ai được phép sở hữu cổ phiếu biểu quyết?

Đặc trưng của cổ phiếu này còn ảnh hưởng đến số phiếu biểu quyết, thậm chí là kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, chỉ có hai đối tượng sau được phép sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết theo quy định của Pháp luật:

 • Cổ đông sáng lập.
 • Thành viên góp vốn.

Đồng thời, quyền sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết cho các đối tượng cũng được quy định rõ:

 • Được phép biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý với số biểu quyết cổ phiếu được quy định trong điều lệ về các vấn đề trực thuộc trong Hội đồng quản trị công ty.
 • Ưu đãi của cổ đông sáng lập chỉ có thời hạn hiệu lực tối đa 3 năm tính từ ngày giấy chứng nhận đăng ký công ty được xác lập thành công.
 • Hết thời hạn quy định, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết sẽ có giá trị như cổ phiếu phổ thông, đồng nghĩa với quyền sở hữu và nghĩa vụ cũng thay đổi. Lưu ý, cổ phiếu thông thường không được chuyển nhượng trở thành cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Đối tượng nào được sở hữu số phiếu biểu quyết trong công ty cổ phần?

Cổ phiếu biểu quyết có những đặc điểm gì?

Một số đặc điểm nổi bật của cổ phiếu biểu quyết:

 • Thành viên sở hữu cổ phiếu biểu quyết được quyền đưa ra ý kiến của mình với số phiếu biểu quyết tương ứng về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có quyền của cổ đông thông thường, nhưng không được chuyển nhượng mọi cổ phần cho người khác trừ trường hợp thuộc quyết định thừa kế hoặc quyết định theo toà án và bản án.
 • Mỗi loại cổ phiếu được xác định theo các mệnh giá khác nhau tùy vào quy định của công ty.
 • Thành viên góp vốn không được phép rút cổ phần trừ trường hợp doanh nghiệp dừng hoạt động.
số phiếu biểu quyết trong công ty cổ phần

Chứng khoán vốn biểu quyết có những đặc điểm gì?

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phiếu biểu quyết

Quyền của cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết

Sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết, cổ đông sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

 • Đưa ra ý kiến cá nhân cùng với số phiếu biểu quyết tương ứng trước các vấn đề có liên quan đến doanh nghiệp, thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đồng cổ đông.
 • Được tham gia và có quyền hạn biểu quyết cao hơn so với cổ phiếu thông thường.
 • Được hưởng những quyền lợi tương tự cổ đông thông thường nhưng tuyệt đối không được chuyển nhượng cổ phần cho người khác nếu chưa có sự chấp thuận của thẩm quyền. 
cổ phiếu có quyền biểu quyết

Quyền hạn của cổ đông biểu quyết. 

Nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Bên cạnh các quyền lợi, cổ đông biểu quyết phải hoàn thành các nghĩa vụ sau:

 • Chấp hành mọi nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồang quản trị đưa ra.
 • Không được chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.
 • Tuân thủ và thực hiện tất cả các Điều lệ đã công ty chấp thuận.
 • Có trách nhiệm về tài sản và các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn đã góp vào công ty.
cổ phiếu biểu quyết là gì

Nghĩa vụ của người sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận

Qua những thông tin chia sẻ trên, VTrade hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ về định nghĩa, đặc điểm, đối tượng sở hữu và các quyền cũng như nghĩa vụ của cổ phiếu biểu quyết. Nắm vững các thông tin và hiểu rõ bản chất của loại cổ phần này sẽ giúp các nhà đầu tư ra quyết định sáng suốt và đúng đắn hơn, thu được nhiều lợi ích nhất cho chính cá nhân và doanh nghiệp họ đang góp vốn.

Bài viết liên quan

Vtradetop.com
Liên hệ
Mail

VTrade là 1 trong các diễn đàn Forex lớn và uy tín nhất tại Việt Nam. Cập nhật tin tức 24h nhanh nhất từ thị trường tài chính thế giới: tiền tệ, ngoại hối, chứng khoán phái sinh quốc tế, chứng khoán Mỹ, crypto, chỉ số kinh tế, ngân hàng trung ương, vàng và dầu. Ngoài ra Vtrade là một trang web đánh giá sàn Forex, sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam và quốc tế tốt nhất. Thông qua những bài đánh giá sàn này sẽ giúp cho nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể trên con đường lựa chọn nơi đầu tư.

©2024 VTrade. All rights reserved.